Lato 2017
 

Regulamin promocji „LATO 2017 z 24HOLIDAY”

§1 De­finicje

Organizatorem promocji jest 24Holiday z siedzibą w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 1/1 zwany dalej 24HOLIDAY.
Uczestnik – osoba rezerwująca imprezę, wpisana w umowie, która w okresie od 30.09.2016 do 31.03.2017 wykupiła zorganizowaną Imprezę Turystyczną dostępną w systemie rezerwacyjnym.
Rezerwacja – umowa obejmująca wszystkich uczestników Imprezy Turystycznej wpisani pod indywidualnym numerem rezerwacji do systemu rezerwacyjnego 24HOLIDAY.
Impreza Turystyczna – wykupiona i opłacona Rezerwacja Usług Turystycznych z oferty 24HOLIDAY w okresie trwania niniejszej promocji wyszczególnionych Touroperatorów.

§2 Dostępność regulaminu

Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla wszystkich Uczestników promocji na stronie internetowej pod adresem: http://www.24holiday.pl/pl/lato2017.aspx

§3 Zasady uczestnictwa w promocji „LATO 2017 z 24HOLIDAY”

Promocja dotyczy wszystkich kierunków dostępnych w ofercie 24HOLIDAY i dotyczy Imprez Turystycznych odbywających się  w terminie letnim tj. od 01.04.2017 do 31.10.2017. Promocja obejmuje wyłącznie promocje własne 24HOLIDAY opisane w §4.
Przystępując do promocji „LATO 2017 z 24HOLIDAY” każdy Uczestnik oświadcza, iż otrzymał, zapoznał się i akceptuje treść regulaminu i jego postanowień.

§4 Szczegóły promocji

Program lojalnościowy dla stałych klientów
Dla Klientów którzy wykupili w 24HOLIDAY przynajmniej jedną imprezę turystyczną, do każdej rezerwacji zawartej w okresie od 30.09.2016 do 31.12.2016 z wylotem od 01.04.2017 do 31.10.2017 przysługuje parking strzeżony 1 samochodu GRATIS przy dowolnym lotnisku w Polsce na okres trwania imprezy turystycznej.
Dla Klientów którzy wykupili w 24HOLIDAY imprezę turystyczną, która odbyła się w 2016 roku do każdej rezerwacji zawartej w okresie od 01.01.2017 do 31.03.2017 z wylotem od 01.04.2017 do 31.10.2017 przysługuje parking strzeżony 1 samochodu GRATIS przy dowolnym lotnisku w Polsce na okres trwania imprezy turystycznej.
Potwierdzeniem wykonania świadczenia ze strony 24HOLIDAY jest wydanie voucheru parkingowego. Vouchery wydawane są klientom na 48 godzin przed potwierdzoną godziną wylotu.
Zwrot 100% wpłaconej kwoty przy rezygnacji
Umożliwiamy Państwu możliwość otrzymania zwrotu 100% wpłaconej kwoty przy rezygnacji ze strony Klienta z Imprezy Turystycznej  w przypadku wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji na warunkach i zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczyciela dostępnych w siedzibie 24HOLIDAY oraz na stronie internetowej  www.24holiday.pl
Upominki do każdej rezerwacji i rabaty dla stałych klientów
Do rezerwacji zawartych w okresie trwania promocji przygotowaliśmy upominki firmowe oraz prezenty-niespodzianki.
Rabaty dla stałych klientów wynikają z programów organizatorów w wyłącznie w zakresie w jakim organizatorzy udzielają zniżek stałym klientom.
§5 Płatności

W promocji biorą udział tylko rezerwacje z terminową wpłatą zaliczki oraz dopłaty za rezerwację w terminach i kwotach określonych przez touroperatora w zawartej rezerwacji i umowie.

§6 Rezygnacja lub zmiana rezerwacji

W przypadku rezygnacji z Imprezy Turystycznej lub dokonywanych zmian w Rezerwacji przez Uczestnika w okresie trwania promocji zastosowanie mają Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych touroperatora realizującego rezerwację.

§7 Reklamacje

Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia co do przebiegu niniejszej promocji wysłane na adres 24HOLIDAY 15-420 Białystok ul. Św. Mikołaja 1/1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od złożenia.

§8 Postanowienia końcowe

24HOLIDAY zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Promocji, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Uczestnika, którzy dokonali rezerwacji przed odwołaniem. Informacja o odwołaniu niniejszej promocji zostanie opublikowana na stronie internetowej pod adresem www.24holiday.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.

Zadzwoń do nas
786 24 24 24
Zostaw numer oddzwonimy
Odwiedż nas
Nasi doradcy wakacyjni czekają na Państwa
w naszych Salonach Podróży w Polsce
Odwiedź nasz salon
Kontakt
 
Napisz do nas