Lato 2019
 

START SPRZEDAŻY -  LATO 2019 zapraszamy !

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z promocji wczesnej rezerwacji Lato 2018. Nasi doświadczeni konsultanci pomogą Państwu w doborze odpowiedniej oferty. Posiadamy w ofercie wszystkie biura, zapewniamy najlepsze ceny na rynku i doradzamy co najkorzystniej wybrać zapewniając najlepsze ceny! Jako agent jesteśmy niezależnym i obiektywnym doradcą. Współpraca z  24Holiday to coś więcej niż tylko podstawowa oferta organizatorów turystyki, zawsze dostaniesz u nas więcej, lepiej i taniej! 
Wybierz swoje biuro podróży lub wybierz swojego osobistego doradcę.


W ofercie first minute do wyboru 

  • gadżet 4w1
  • pokrowiec na walizkę
  • parking przy lotnisku 
    gratis do rezerwacji !!!

Regulamin promocji „LATO 2019 z 24HOLIDAY”

§1 De­finicje

Organizatorem promocji jest 24Holiday z siedzibą w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 1/1 zwany dalej 24HOLIDAY.
Uczestnik – osoba rezerwująca imprezę, wpisana w umowie, która w okresie od 01.09.2018 do 31.01.2018 wykupiła zorganizowaną Imprezę Turystyczną dostępną w systemie rezerwacyjnym.
Rezerwacja – umowa obejmująca wszystkich uczestników Imprezy Turystycznej wpisani pod indywidualnym numerem rezerwacji do systemu rezerwacyjnego 24HOLIDAY.
Impreza Turystyczna – wykupiona i opłacona rezerwacja usług turystycznych z oferty 24HOLIDAY w okresie trwania niniejszej promocji wyszczególnionych Touroperatorów.

§2 Dostępność regulaminu

Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla wszystkich Uczestników promocji na stronie internetowej pod adresem: http://www.24holiday.pl/pl/pl_lato_2019.html

§3 Zasady uczestnictwa w promocji „LATO 2019 z 24HOLIDAY”

Promocja dotyczy wszystkich kierunków dostępnych w ofercie 24HOLIDAY i dotyczy Imprez Turystycznych odbywających się  w terminie letnim tj. od 15.04.2019 do 31.10.2019. Promocja obejmuje wyłącznie promocje własne 24HOLIDAY opisane w §4.
Przystępując do promocji „LATO 2019 z 24HOLIDAY” każdy Uczestnik oświadcza, iż otrzymał, zapoznał się i akceptuje treść regulaminu i jego postanowień.

§4 Szczegóły promocji

Program lojalnościowy dla stałych klientów
PARKING PRZY LOTNISKU GRATIS
Warunki realizacji vouchera:
1. Voucher na bezpłatną rezerwacje parkingu przy lotnisku dotyczy wyłącznie zakupionych imprez turystycznych w okresie
od 01.09.2018 do 31.01.2019 z wylotem w sezonie lato 2019 tj. od 15.04.2019 do 31.10.2019
2. Voucher wydany został dla stałych klientów 24Holiday, którzy dokonali rezerwacji w 2018 roku i jest imienny.
3. Do jednej rezerwacji imprezy turystycznej przysługuje voucher na parking dla 1 samochodu wyłącznie na czas trwania imprezy turystycznej,
a osoba wymieniona na voucherze musi być uczestnikiem wyjazdu
4. W przypadku jeśli 24Holiday współpracuje z kilkoma parkingami przy lotnisku, wybór konkretnego parkingu pozostaje po stronie 24Holiday
5. Rezerwacja parkingu powinna zostać dokonana w dniu dokonania rezerwacji imprezy turystycznej. Rezerwacja dotyczy
podstawowego zakresu usług parkingu, dodatkowe usługi są dodatkowo płatne (np. mycie)
W przypadku późnej rezerwacji miejsca parkingowego i braku dostępnych miejsc na parkingach współpracujących, 24Holiday zastrzega
sobie możliwość odmówienia realizacji z powodu braku miejsc na parkingach.
6. Voucher przysługuje wyłącznie do imprez turystycznych. Nie można zrealizować do innych usług tj. hoteli, samych przelotów czarterowych,
biletów lotniczych, wyjazdów innych niż imprezy turystyczne
7. Voucher niewykorzystany przepada, nie można wymienić go na środki płatnicze lub na inne korzyści.

 

W okresie obowiązywania promocji dla Klientów, którzy nie korzystaja z parkingu gratis lub nie przysługuje im, pozostaje do wyboru do wyczerpania zapasów:

  • praktyczny gadżet 4w1
  • pokrowiec na walizkę

§5 Płatności i rabaty

W promocji biorą udział tylko rezerwacje z terminową wpłatą zaliczki oraz dopłaty za rezerwację w terminach i kwotach określonych przez touroperatora w zawartej rezerwacji i umowie.
Wszelkie dodatkowe rabaty dla stałych klientów wynikają z programów organizatorów w wyłącznie w zakresie w jakim organizatorzy udzielają zniżek stałym klientom.

§6 Rezygnacja lub zmiana rezerwacji

W przypadku rezygnacji z Imprezy Turystycznej lub dokonywanych zmian w Rezerwacji przez Uczestnika w okresie trwania promocji zastosowanie mają Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych touroperatora realizującego rezerwację. Nie przysługuje wówczas parking oraz praktyczny gadżet 4w1 lub pokrowiec na walizkę do wyboru.

§7 Reklamacje

Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia co do przebiegu niniejszej promocji wysłane na adres 24HOLIDAY 15-420 Białystok ul. Św. Mikołaja 1/1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od złożenia.

§8 Postanowienia końcowe

24HOLIDAY zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Promocji, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Uczestnika, którzy dokonali rezerwacji przed odwołaniem. Informacja o odwołaniu niniejszej promocji zostanie opublikowana na stronie internetowej pod adresem www.24holiday.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.

Zadzwoń do nas
786 24 24 24
Zostaw numer oddzwonimy
Odwiedż nas
Nasi doradcy wakacyjni czekają na Państwa
w naszych Salonach Podróży w Polsce
Odwiedź nasz salon
Kontakt
 
Napisz do nas