Fundusze Europejskie
 

GRANT - BON ANTYWIRUSOWY

24Holiday Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. otrzymała grant na realizację projektu rozwojowego dofinansowanego w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy, umowa o powierzenie grantu nr BON39.

Celem projektu jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowych produktów, zmian oraz innowacji procesowych, organizacyjnych i technologicznych w związku z dostosowaniem przedsiębiorstwa do działalności w czasie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego oraz szczególnych uwarunkowań rynkowych z tym związanych w ramach projektu „Bon antywirusowy”.

Wartość całkowita projektu brutto: 132 438,66 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 97 075,71 PLN

 

 

 

 

PFR 2.0 - TARCZA ANTYKRYZYSOWA


Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego  "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm",  udzieloną przez PFR S.A.
a
Zadzwoń do nas
786 24 24 24
Zostaw numer oddzwonimy
Odwiedż nas
Nasi doradcy wakacyjni czekają na Państwa
w naszych Salonach Podróży w Polsce
Odwiedź nasz salon
Kontakt
 
Napisz do nas