Promocja Lato 2022
 

 

START SPRZEDAŻY -  LATO 2022 zapraszamy !

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z promocji wczesnej rezerwacji Lato 2022.
Nasi doświadczeni konsultanci pomogą Państwu w doborze odpowiedniej oferty. Posiadamy w ofercie wszystkie biura, zapewniamy najlepsze ceny na rynku i doradzamy co najkorzystniej wybrać zapewniając najlepsze ceny! Jako agent jesteśmy niezależnym i obiektywnym doradcą i działamy wyłącznie w interesie klientów. Współpraca z  24Holiday to coś więcej niż tylko podstawowa oferta organizatorów turystyki, zawsze dostaniesz u nas więcej wsparcia, lepsze wsparcie i najniższe ceny!  Opiekę również w kryzysowych sytuacjach nawet 24h na dobę.
Wybierz swoje biuro podróży lub wybierz swojego osobistego doradcę.


W ofercie first minute do wyboru  dla stałych klientów:

  • FastTrack dla pierwszych 100 rezerwacji !!
  • organizator na 2022 rok
  • kalendarz na 2022 rok

Regulamin promocji „LATO 2022 z 24HOLIDAY”

§1 De­finicje
Organizatorem promocji jest 24Holiday z siedzibą w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 1/1 zwany dalej 24HOLIDAY.
Uczestnik – osoba rezerwująca imprezę, wpisana w umowie jako osoba decyzyjna, która w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2021 wykupiła zorganizowaną Imprezę Turystyczną.
Impreza Turystyczna – wykupiona i opłacona rezerwacja usług turystycznych z oferty 24HOLIDAY w okresie trwania niniejszej promocji wyszczególnionych Touroperatorów.

§2 Dostępność regulaminu
Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla wszystkich Uczestników promocji na stronie internetowej pod adresem: http://www.24holiday.pl/pl/pl_lato_2020.html

§3 Zasady uczestnictwa w promocji „LATO 2022 z 24HOLIDAY”
Promocja dotyczy wszystkich Imprez Turystycznych odbywających się  w terminie letnim tj. od 01.05.2022 do 31.10.2022.
Przystępując do promocji „LATO 2022 z 24HOLIDAY” każdy Uczestnik oświadcza, iż otrzymał, zapoznał się i akceptuje treść regulaminu i jego postanowień.

§4 Nagrody
Uczestnikowi zakupionej imprezy turystycznej przysługuje 1 nagroda do rezerwacji:

do wyboru do wyczerpania zapasów:
* kalmedarz 2022  lub
* organizer na 2021 rok  lub
* dla 100 pierwszych rezerwacji FastTrack na lotnisku Chopin

§5 Płatności i rabaty
Wszelkie dodatkowe rabaty i inne gratyfikacje dla stałych klientów wynikają z programów organizatorów w wyłącznie w zakresie w jakim organizatorzy udzielają zniżek stałym klientom.
W promocji biorą udział tylko rezerwacje z terminową wpłatą zaliczki
oraz dopłaty za rezerwację w terminach i kwotach określonych przez touroperatora w zawartej imprezie turystycznej.

§6 Rezygnacja lub zmiana rezerwacji
W przypadku rezygnacji z Imprezy Turystycznej przez Uczestnika w okresie trwania promocji zastosowanie mają Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych touroperatora realizującego rezerwację. Nie przysługuje wówczas jakakolwiek nagroda.

§7 Reklamacje
Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia co do przebiegu niniejszej promocji wysłane na adres 24HOLIDAY 15-420 Białystok ul. Św. Mikołaja 1/1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od złożenia.

§8 Postanowienia końcowe
24HOLIDAY zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Promocji, bez konieczności podawania przyczyn.

Zadzwoń do nas
786 24 24 24
Zostaw numer oddzwonimy
Odwiedż nas
Nasi doradcy wakacyjni czekają na Państwa
w naszych Salonach Podróży w Polsce
Odwiedź nasz salon
Kontakt
 
Napisz do nas