Zasady rezerwacji
 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez 24Holiday

 1. Informacje podstawowe
  Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem ustalony zostaje przez 24Holiday Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.z siedzibą w Białymstoku przy ul. Św.Mikołaja 1/1, 15-419 na podstawie art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) zwanej dalej 24Holiday.
  1.2. W Regulaminie określone są rodzaje, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną przez 24Holiday Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.z siedzibą w Białymstoku przy ul. Św.Mikołaja 1/1, 15-419 nr NIP 542-340-16-48, nr REGON 386081485 będącą operatorem Serwisu internetowego www.24holiday.pl.
  1.3. Zamieszczone na stronach internetowych 24Holiday  informacje, katalogi, materiały oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
  1.4. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  2.1. Operator Serwisu prezentuje propozycje imprez turystycznych na stronie głównej oraz w zakładkach Katalogi, oferty Last Minute, Promocje, oferty specjalne. Możliwość zbadania aktualnie dostępnej oferty gwarantuje w szczególności wyszukiwarka imprez turystycznych.
  2.2. Informacje dotyczące danej imprezy turystycznej obejmują: miejsce pobytu, datę i miejsce wyjazdu, czas trwania imprezy turystycznej, rodzaj/typ pokoju, rodzaj obiektu hotelarskiego, rodzaj wyżywienia(o ile jest w ofercie), cenę imprezy turystycznej, informacje dodatkowe (opis kraju, opis miejscowości, opis wycieczek fakultatywnych, informacje praktyczne, ramowy program pobytu).
  2.3. Serwis umożliwia dokonanie wstępnego wyliczenia aktualnej ceny danej imprezy turystycznej, rezerwacji wybranej imprezy turystycznej, zakupu i dokonania płatności za wybraną imprezę turystyczną.
  2.4. Serwis umożliwia rezerwację miejsc hotelowych w Polsce, Europie i ma Świecie on-line w systemach Dostawców. Propozycje rezerwacji miejsc hotelowych dostępne są na stronie głównej Noclegi oraz w zakładkach Hotele w Polsce, Hotele w Europie, Hotele na świecie.
  2.5. Informacje dotyczące danej rezerwacji miejsc hotelowych obejmują: miejsce pobytu, datę i miejsce wyjazdu, czas trwania, rodzaj/typ pokoju, rodzaj obiektu hotelarskiego, rodzaj wyżywienia (o ile jest w ofercie), cenę za pobyt w wybranych datach i w wybranym hotelu, informacje dodatkowe (mapa miasta z zaznaczeniem hotelu, informacje praktyczne).
  2.6. System rezerwacji miejsc hotelowych umożliwia dokonanie wyliczenia aktualnej ceny za pobyt w wybranym hotelu, zakupu i dokonania płatności za pośrednictwem systemu eCard. Wszelkie dodatkowe usługi wykorzystane przez Klienta podczas pobytu w hotelu tj. parking, płatna telewizja, połączenia telefoniczne, mini-bar i inne, nie zamówione podczas procesu rezerwacji usługi hotelowej za pośrednictwem systemu rezerwacji miejsc hotelowych, muszą opłacone przez Klienta bezpośrednio w hotelu.
  2.7. Dowodem zawarcia rezerwacji miejsc hotelowych dla Klienta, jest otrzymanie e-maila z numerem rezerwacji oraz voucherem. System rezerwacji miejsc hotelowych przedstawia oferty hotelowe pobierane bezpośrednio z systemów Dostawców. 24HOLIDAY nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację opisów usług hotelowych, informacji dotyczących cen, dostępności ofert oraz pozostałych danych dotyczących hotelu i oferty usług hotelowych.
 3. Tryb zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług turystycznych drogą elektroniczną.
  3.1. Do dokonania rezerwacji i zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych oraz do rezygnacji z umowy o świadczenie usług turystycznych zastosowanie mają przepisy zawarte w Warunkach Uczestnictwa prezentowane każdorazowo przy wybranej ofercie. Dokonanie rezerwacji możliwe jest wyłącznie w przypadku akceptacji warunków
  3.2. Zawarcie umowy o świadczenia usług turystycznych możliwe jest poprzez stronę internetową www.24holiday.pl   i następuje z chwilą dokonania zapłaty poprzez system rozliczeniowy dotpay wskazanej wysokości zaliczki bądź całości kwoty za daną imprezę turystyczną.
  3.3. Rozwiązanie umowy o świadczenia usług turystycznych możliwe jest wyłącznie na warunkach opisanych w Warunkach Uczestnictwa prezentowanych każdorazowo przy wybranej ofercie.
  3.4. Istnieje możliwość wykupienia przez Użytkownika ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Szczegółowych informacji na ten temat
  udzielają pracownicy operatora serwisu. Termin wykupienia ubezpieczenia uzależniony jest od terminu wyjazdu. W przypadku gdy do wyjazdu pozostało do 30dni od daty rezerwacji, wykup polisy możliwy jest w dniu rezerwacji, w przypadku gdy do wyjazdu pozostało powyżej  30 dni, wykup polisy możliwy jest w ciągu 3 dni od daty rezerwacji.
  3.5. Reklamacje
  3.5.1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu wadliwego wykonania umowy o świadczenie usług drogą
  elektroniczną przez operatora Serwisu, Użytkownikowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji. Użytkownik zobowiązany jest podać w
  piśmie zawierającym reklamację swoje dane, w tym imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz zwięźle określić stwierdzoną
  nieprawidłowość. Reklamacje należy przesyłać na adres operatora Serwisu: 24Holiday Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.z siedzibą w Białymstoku przy ul. Św.Mikołaja 1/1, 15-419 lub na Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane drogą elektroniczną lub pisemną
  w terminie do 30 dni od ich otrzymania.
  3.5.2. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika w trakcie imprezy turystycznej wadliwego wykonania umowy świadczenia usług turystycznych
  odnośnie postępowania reklamacyjnego stosuje się zasady określone w Warunkach Uczestnictwa
  3.5.3 Zapłata za rezerwowaną imprezę odbywa przy współpracy z centrum autoryzacyjnym Dotpay.Autoryzacja transakcji zapłaty kartami płatniczymi dokonywana jest przez centrum autoryzacyjne Dotpay przy współpracy z bankiem, który wydał kartę płatniczą. Dabe wprowadzone do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty (dane osobowe, numer karty) przekazywane są bezpośrednio do centrum autoryzacyjnego. Po dokonaniu transakcji,
  bank wystawca karty, którą dokonano płatności, blokuje środki pieniężne, stanowiące wpłatę za zarezerwowany wyjazd.
  3.5.4 Zakup wycieczki może być dokonany wyłącznie przez osoby pełnoletnie osoby fizyczne będące właścicielem karty, którą dokonywana jest transakcja.
 4. Tryb zawierania i rozwiązywania umów o rezerwację miejsc hotelowych w Polsce, Europie i na świecie drogą elektroniczną
  4.1. Do dokonania rezerwacji usług hotelowych on-line w systemach Dostawców, zawarcia umowy oraz do rezygnacji z umowy zastosowanie mają przepisy zawarte w Warunkach Uczestnictwa prezentowane każdorazowo przy wybranej ofercie. Dokonanie rezerwacji możliwe jest wyłącznie w przypadku akceptacji warunków.
  4.2. Zawarcie umowy o świadczenie rezerwacji miejsc hotelowych możliwe jest poprzez stronę internetową www.24holiday.pl i następuje z chwilą dokonania zapłaty poprzez system rozliczeniowy eCard. Dowodem zawarcia rezerwacji dla Klienta, jest otrzymanie e-maila z numerem rezerwacji oraz voucherem. System Hotelowy przedstawia oferty hotelowe pobierane bezpośrednio z systemów Dostawców.
  4.3. Rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie na warunkach opisanych w Warunkach Uczestnictwa prezentowanych każdorazowo przy wybranej ofercie.
  4.4. Istnieje możliwość wykupienia przez Użytkownika ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy operatora serwisu. Termin wykupienia ubezpieczenia uzależniony jest od terminu wyjazdu. W przypadku gdy do wyjazdu pozostało do 30dni od daty rezerwacji, wykup polisy możliwy jest w dniu rezerwacji, w przypadku gdy do wyjazdu pozostało powyżej 30 dni, wykup polisy możliwy jest w ciągu 3dni od daty rezerwacji.
  4.5. Reklamacje
  4.5.1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu wadliwego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez operatora Serwisu, Użytkownikowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji. Użytkownik zobowiązany jest podać w piśmie zawierającym reklamację swoje dane, w tym imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz zwięźle określić stwierdzoną nieprawidłowość. Reklamacje należy przesyłać na adres operatora Serwisu: 24Holiday Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.z siedzibą w Białymstoku przy ul. Św.Mikołaja 1/1, 15-419 lub na Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane drogą elektroniczną lub pisemną w terminie do 30 dni od ich otrzymania.
  4.5.2. Zwrot za uzyskaną reklamacje w przypadku płatności kartą płatniczą następuje na rachunek karty. W przypadku płatności przelewem następuje na konto bankowe.
  4.5.3. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika w trakcie imprezy turystycznej wadliwego wykonania umowy świadczenia usług turystycznych odnośnie postępowania reklamacyjnego stosuje się zasady określone w Warunkach Uczestnictwa
  4.5.4 Zapłata za rezerwowany pobyt w hotelu odbywa się przy współpracy z centrum autoryzacyjnym eCard. Autoryzacja transakcji zapłaty kartami płatniczymi dokonywana jest przez centrum autoryzacyjne eCard przy współpracy z bankiem, który wydał kartę płatniczą. Dane wprowadzone do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty (dane osobowe, numer karty) przekazywane są bezpośrednio do centrum autoryzacyjnego. Po dokonaniu transakcji,
  bank wystawca karty, którą dokonano płatności, blokuje środki pieniężne, stanowiące wpłatę za zarezerwowany pobyt hotelowy.
  4.5.5 Zakup rezerwacji hotelowej może być dokonany wyłącznie przez osoby pełnoletnie osoby fizyczne będące właścicielem karty, którą dokonywana jest transakcja.

 5. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  5.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez Serwis to Przeglądarka Internetowa Internet
  Explorer 7.0 lub wyższa, FireFox 3.0 lub wyższa, Chrome, każda  z zainstalowanym Adobe Flash plug in
  5.2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
  5.3. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość
  „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki”
  (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-mail’i, ważne jest, by
  Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego
  najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Operator Serwisu informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z
  usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się
  zarówno do systemu operator Serwisu (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownik. Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania
  przez operatora Serwisu rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej
  niepożądanymi działaniami.
 6. Ochrona danych osobowych
  6.1. 24holiday jest Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
  sierpnia 1997r. przechowuje i przetwarza je z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa przewidzianych prawem, w szczególności dbając o to
  by nie naruszyć praw i wolności osoby, której dane dotyczą, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 w/w ustawy.
  6.2. Wobec zebrania danych osobowych Użytkownika Administrator informuje Klienta, ze:
  a. siedzibą Administratora jest Białystok ul.Św.Mikołaja 1/1
  b. dane zostały zebrane w celu świadczenia usług przez Serwis;
  c. zebrane dane będą przetwarzane w celach marketingowych.
  6.3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz uprawnienie do:
  a. wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych;
  b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec
  przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.
 7. Autorskie prawa majątkowe.
  7.1. Zdjęcia i inne utwory znajdujące się w Serwisie należą do 24Holiday podlegają ochronie określonej w ustawie prawo autorskie z dnia 4
  lutego 1994r. Użytkownicy mają prawo korzystać z nich poprzez druk wybranych stron i zapis tymczasowy dla celów związanych z wyborem oferty
  prezentowanej przez operatora Serwisu.
Zadzwoń do nas
786 24 24 24
Zostaw numer oddzwonimy
Odwiedż nas
Nasi doradcy wakacyjni czekają na Państwa
w naszych Salonach Podróży w Polsce
Odwiedź nasz salon
Kontakt
 
Napisz do nas